Ympäröikäämme pahuus tietoisuuden valolla

03.05.2020

On olemassa valoa ja on olemassa pimeyttä, on olemassa hyvää ja pahaa.

Olen pohtinut pahuuden olemusta erityisesti viime aikoina, kun olemme ihmiskuntana keskellä suurta muutosta. Kun värähtelymme kohoavat, kaikki pinnan alle painettu pimeys paljastuu ja tulee kohdattavaksi. Joudumme tulemaan tietoiseksi monista äärimmäisen pahoistakin rikoksista, ennenkuin voimme jatkaa yhdessä uuteen aikakauteen. Pimeys on kohdattava, jotta voimme päästää siitä irti. Mutta mitä pimeys ja pahuus oikeastaan ovat?

Erillisyyden ja ykseyden leikki

Kuvitellaan ihmisen energiavärähtely janaksi, jonka toisessa päässä on ykseys ja toisessa päässä erillisyys. Näiden kahden välille asettuu lukemattomia erilaisia tuntemuksia, kuten rakkaus, ilo, pelko, viha tai ahneus. Kaikki me olemme tunteneet ja tunnemme näitä energioita, vaihtelevasti. Merkityksellisintä kuitenkin on se, mitä näistä taajuuksista valitsemme työkaluiksi luomisprosessiimme, tai mitä tunnetiloja päätämme ilmaista ja miten. Tämä valinta voi olla tietoista tai tiedostamatonta.

Huomaa, että janan yläpuolella lukee "Tietoisuus". Sillä haluan muistuttaa, että kaikki nämä energiat ovat vain jotakin mitä KOEMME, kun taas kaiken kokijana oleva tietoisuus on se, mitä todella OLEMME. Todellinen olemuksemme on luova tyhjyys, mistä kaikki syntyy ja mihin kaikki katoaa.  Tietoisuus ympäröi ja sisältää kaiken. Kun tämän todella oivaltaa, on vapaa kokemaan erilaisia energioita ja nauttimaan niistä takertumatta.

Takertumatta voi aistia ja kohdata myös hyvin synkkiäkin energioita, jos se on tarpeen. Kun pysyy tietoisesti läsnä, ikävätkään asiat eivät laske omaa värähtelyä. Omaan valo-olemukseensa herännyt sielu ei halua kuitenkaan enää luoda voimakkaasti erillisyyteen pohjautuvia asioita elämäänsä. Ne eivät yksinkertaisesti enää resonoi tai tunnu mielekkäiltä. Niinpä hän mieluiten ilmentää ja luo korkeampien värähtelyjen, kuten ilon ja rakkauden, kautta.

Suurin osa meistä seikkailee tuolla värähtelyjanalla välillä takertuen, välillä tiedostaen. Se on inhimillistä ja kuuluu kasvuprosessiimme. Suurimmalla osalla meistä on kuitenkin pyrkimys hyvään, emmekä haluaa pahaa toisille. 

On olemassa niitäkin sieluja, jotka ovat viehtyneet ja jääneet kiinni erillisyyden kokemukseen. He kokevat erillisyyden hyvin todelliseksi, ja heidän tekonsa heijastavat tätä uskomusta. Kun uskoo olevansa täysin erillinen muista, ei välitä siitä miltä muista tuntuu. Toisen kipu ja tuska eivät kosketa. Tällainen ihminen voi täysin itsekkäästi käyttää toisia hyväkseen, eikä koe sitä edes vääräksi. Julminkaan väkivalta ei aiheuta hänelle katumusta. Puhutaan sielusta, joka on kadottanut yhteyden luojaansa niin täydellisesti kuin mahdollista.

Myös pahuus on osa ykseyttä

Vaikka erillisyys voi tuntua hyvin todelliselta tässä konkreettisessa maailmassa, se on kuitenkin harhaa hengen näkökulmasta katsottuna. Vaikka elämme erillisissä kehoissa, olemme energeettisesti kaikki yhtä. Tämä koskee myös pahuuteen vajonneita sieluja, vaikkeivat he sitä itse tiedostakaan. Myös he ovat osa ykseyttä, ja yhteydessä meihin muihin. Torjumalla ja vihaamalla noita sieluja, torjumme ja vihaamme jotakin osaa itsessämme. Silloin elämme itsekin erillisyyden harhassa.

Viisainta onkin kohdata pahuus pelotta, hyväksyä se ja ympäröidä se rakkaudella. Tällä en suinkaan tarkoita, että katsoisimme läpi sormien pahoja tekoja. Päinvastoin, elämää tulee suojella, ja jokaisen oikeutta vapauteen ja koskemattomuuteen kunnioittaa. Niinpä rikolliset tulee saattaa vastuuseen teoistaan, mutta siihen emme tarvitse vihaa tai katkeruutta. Meidän tulee ymmärtää, että nämä sielut elävät hyvin syvällä erillisyyden harhassa ja unohduksessa todellisesta olemuksestaan. He eivät edes ymmärrä, kuinka paljon he itsekin kärsivät. Ja vaikka estämmekin heidän toimensa, voimme rukoilla heidän puolestaan.

Voiko pahuudesta sitten parantua? Itse uskon, että useimmat sielut heräävät omaan todelliseen olemukseensa lopulta ja siten astuvat pois pimeydestä. Pimeyteen vielä takertuvien sielujen matka jatkuu kuitenkin tulevaisuudessa jossakin muualla kuin maapallolla. Uskon, että jokaisella on mahdollisuus valita valo heti kun siihen on valmis.

Tiina